Spring naar inhoud

WAAROM

Waarom doen wij dit en waartoe

Wij doen dit vanuit een particulier christelijk initiatief om er te zijn voor elkaar en voor de plaatselijke samenleving.

Huisgroepen kunnen Huizen van zegen zijn voor elkaar en voor je omgeving, en geven door de ontmoetingen met elkaar zorgzame verbondenheid. Om door de daad verbinding vanuit hoofd en hart tot stand te brengen en dan Het Woord te delen. En zo groeide het aantal huisgroepen in het land en blijven wij ook daar betrokken op elkaar. Zie De Opperzaal in gebouw Boskoop Center als een contact adres voor ontmoeting met elkaar.

Op Weg naar Meer vanuit onze pastorale dienstverlening.

Om, waar nodig of gewenst, elkaar voort te helpen op de weg door het leven. Voor tijd en eeuwigheid.

En voor sociaal maatschappelijke dienstverlening.

Waarbij wij er zijn voor raadgeving wat je zou kunnen doen en verwijzen wij je 'als goede buur in de buurt' naar waar advies of hulp te verkrijgen is.

Graag vertellen wij daarover bij een kop koffie of een glas thee meer. ( Uiteraard geheel vrijblijvend en vertrouwelijk )

WIE DRAAGT DE KOSTEN VAN DIT ALLES

Wij hopen dat ieder die graag met ons optrekt en gebruik maakt van onze diensten, zoals koffie thee of frisdrank en/of een maaltijd mee nuttigt, naar de mogelijkheid of draagkracht die je hebt een bijdrage wilt geven. Hetzij in de pet op het buffet in De Ontmoetingsruimte hetzij via bankrekening (nu nog) ten name van R.J. van der Straaten. Boskoop NL 79 RABO 0108581306 O.v.v. het gebruikte of gift.